openbaarlyceumzeist.nl

Aardrijkskunde

Ga naar het aardrijkskundelokaal
Online op 16/01 vanaf 10:00 uur
Nu online
Was online op 16/01
Marleen Platje
Wouter Rekké
Wendy Sjoukes
Hetty van der Ark

Aardrijkskunde is een vak dat je leert over de wereld. We bekijken de wereld vanuit verschillende invalshoeken: de natuurlijke, economische, politieke, demografische en sociaal-culturele.

Vragen die we bijvoorbeeld in onze lessen bespreken zijn: Welke natuurlijke landschappen zijn er? Welke klimaten kom je tegen? Hoe zit het met vulkanen en aardbevingen? En hoe heeft de mens zich hier op aangepast? Hoe zit het met steden? Hoe verschillen gebieden en mensen van elkaar wanneer het gaat om cultuur en godsdienst? Het vak aardrijkskunde is dus veel meer dan topografie.

Bij het vak aardrijkskunde krijg je afwisselende lessen. We leggen uit hoe iets zit en maken opdrachten in het werkboek. Maar we gaan ook aan de slag met het maken van een educatief spel, ontwerpen een klimaatkwartet, denken na over hoe Nederland er in de toekomst uit ziet aan de hand van een zelf te maken (schets)kaart. Verder krijgen oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan nadruk in een project over klimaatverandering.

Een kijkje in het aardrijkskundelokaal

Doe mee met een aardrijkskundeles 

De lessen beginnen om:

  • 10.30 uur
  • 11.15 uur
  • 12.00 uur
  • 12.45 uur
  • 13.30 uur

Volg deze link om mee te doen. Een les duurt ongeveer 10 minuten. 

Leerlingen over stadsvernieuwing in Kanaleneiland (Utrecht)

Van kwartetten kun je leren!

Verzin een oplossing om ontbossing in de Amazone tegen te gaan

Een storymap: klimaten in Afrika

Bij aardrijkskunde werken we met GIS (geografische informatiesystemen). Dit is een onlineprogramma, waarmee je zelf kaarten kunt maken en kunt delen. Met een GIS kun je inzicht krijgen over verschijnselen in gebieden. Je kunt bijvoorbeeld in een kaart het verband laten zien tussen het klimaat en de bevolkingsspreiding. 

Je kunt met GIS ook een storymap maken. Dit is een interactieve kaart van een bepaald onderwerp waarmee je een verhaal vertelt. Storymaps kun je bijvoorbeeld gebruiken om bezienswaardigheden in de omgeving te laten zien, om te laten zien welke schade een orkaan in een gebied heeft aangericht, welke route migranten uit Afrika afleggen om naar Europa te reizen etc. Hier een voorbeeld van een door een leerling gemaakte storymap over klimaten in Afrika: https://olz.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=0cfbc87e8f584b6aac0f5d2aabe96f5f

www.openbaarlyceumzeist.nl
030 691 45 18
info@openbaarlyceumzeist.nl