openbaarlyceumzeist.nl

Algemene informatie

Praat met de schoolleiding
Online op 22/01 vanaf 10:00 uur
Nu online
Was online op 22/01
Kees Jan Vreeker
Maureen 't Lam
Heiltje Winterink

Het Openbaar Lyceum Zeist is een middelgrote school (1150 leerlingen) voor havo, vwo en gymnasium. Het schoolgebouw ligt prachtig in de bossen op het Landgoed Schoonoord. We vormen met elkaar een hechte schoolgemeenschap waar wederzijds respect en verdraagzaamheid hoog in het vaandel staan.

Welkom op het Openbaar Lyceum Zeist!

Kees Jan Vreeker, rector
Maureen 't Lam, teamleider klas 1 en 2

ONZE SCHOOL - informatie voor leerlingen

Op het Openbaar Lyceum Zeist kun je jezelf zijn. Wij zijn een open school, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, godsdienst of geaardheid. De sfeer op school is prettig en er is goed contact tussen leerlingen en medewerkers. Dat maakt dat je je bij ons snel thuis zult voelen. Ieder kind heeft zijn eigen talent. We bieden daarom veel keuzemogelijkheden aan. Op onze website vind je hier meer informatie over. Wat past bij jou?

Vier soorten brugklas:

  • Havo-kansklas –met een tl/havo of mavo- plus advies
  • Havo/vwo + sport- of expressieprofiel –met een havo of h/v advies
  • Vwo klassen + sport- of expressieprofiel –met een vwo advies
  • Gymnasiumxtra –met een vwo of gymnasium advies

Als je bij ons op school komt, maak je altijd een extra keuze. Naast het niveau, kies je bij ons uit de profielen sport of expressie of gymnasiumxtra met xtra projecten waarbij denken en doen centraal staan. Je krijgt de kans om je talenten in de breedte te ontwikkelen. Meer- en hoogbegaafde leerlingen bieden wij een hoogwaardig en flexibel onderwijsprogramma (BPS) aan.

Heb je nog meer vragen?
Hiervoor kun je kijken op onze website bij de  “Veel gestelde Vragen” .

ONZE SCHOOL - informatie voor ouders

Het Openbaar Lyceum Zeist wil haar leerlingen ruimte en uitdaging bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarbij uitstekende prestaties te leveren. Het Openbaar Lyceum Zeist wil leerlingen stimuleren om mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemensen te nemen. Wij werken daarbij vanuit deze waarden: 

Financiën

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 120,- en wordt besteed aan zaken die direct ten goede komen aan de leerlingen en waar geen subsidie voor wordt ontvangen. Deze bijdrage is niet wettelijk verplicht, maar zorgt ervoor dat de school een aantal aantrekkelijke extra’s kan bieden zoals introductieactiviteiten, sportdagen, culturele activiteiten en excursies.

Naast de ouderbijdrage worden er ook andere kosten in rekening gebracht die te maken hebben met de profielkeuze van de leerlingen. Voor het sport-, expressie- en gymnasiumxtra  profiel wordt een extra bijdrage gevraagd van € 180,- per jaar. Leerlingen in de havo-kansklas kiezen nog geen profiel, maar doen in de activiteitenweken en bij de einddagen mee met de profielgroepen. Hiervoor wordt € 80,- in rekening gebracht. In het tweede jaar volgen zij het gekozen profiel volledig. 

Nog meer vragen?
Zie hiervoor de rubriek  “Veel gestelde Vragen” op de website.

Persoonlijk gesprek? 

Al je vragen stellen in een persoonlijk gesprek? Dat kan!

Scan de QR-code, of laat hier je gegevens achter en we nemen contact met je opl  

Persoonlijk contact

De mediatheek

Twee scholen op één terrein

Op het landgoed Schoonoord vind je twee scholen: het Openbaar Lyceum Zeist en het Openbaar VMBO en Mavo Zeist. De scholen werken samen en je kunt als dat nodig is makkelijk overstappen van de ene naar de andere school.

Als je in de HKK zit ga je aan het eind van het jaar naar mavo 2 of havo 2. Als je verder gaat op de mavo afdeling, dan stroom je in op het OVMZ. Deze school is op hetzelfde terrein en heel veel dingen zijn dan al vertrouwd. Je gebruikt dezelfde fietsenstalling, dezelfde mediatheek en dezelfde sportzalen. Ook ken je al een aantal docenten, die les hebben gegeven aan de havo-kansklas. Een van de mentoren is docent van de mavo, dus ook deze ken je al goed. Samen met een deel van je klas, ga je dan verder in de tweede klas van de mavo.

Als je in TL 4 zit op het OVMZ en je wilt graag doorgaan naar de havo, dan kun je soepel instromen op het OLZ. Wij bereiden leerlingen op de mavo al vanaf de derde klas voor op hun instroom in de havo afdeling. Je kent het gebouw en het terrein al en de overstap wordt zorgvuldig voorbereid, zodat het gemakkelijker is om in te stromen in havo 4.

Ook werken de scholen op een aantal vlakken samen op cultureel en sportief gebied. Zo is er een gezamenlijke cultuuravond en ons VIPfest, dit zijn avonden waar leerlingen van beide scholen hun talenten aan een groter publiek kunnen tonen. En voor Olympic Moves (Olympische Spelen voor middelbare scholen) stellen we de sterkste teams samen met leerlingen van beide scholen. Zo hebben we bv. een gezamenlijk voetbalteam, een danscrew en diverse andere sportteams. Ook is er jaarlijks een gezamenlijk kerstgala in studio A12 in Bunnik.

Mocht je meer informatie willen over het OVMZ, kijk dan op de website.