openbaarlyceumzeist.nl

Duits

Herzlich Willkommen!

Op het OLZ wordt vanaf leerjaar 2 Duits gegeven.

We beginnen met jezelf kunnen voorstellen ‘Ich heiβe…’. En je leert de getallen, zodat jij kan zeggen: ‘Ich bin 13 Jahre alt’. Je leert woorden over eten en drinken, zodat jij, wanneer jij bijvoorbeeld in Duitsland bent, zelf jouw cola en broodje worst kan bestellen. Vol trots komen onze leerlingen dit dan na een vakantie aan hun docent vertellen. Ook leer je in het Duits de weg vragen. Mooi geformuleerde zinnen kunnen alleen ontstaan, wanneer jij ook kennis hebt van de grammatica: werkwoorden, persoonlijk voornaamwoorden, zinsconstructies enzovoorts. En zo wordt de kennis van de Duitse taal langzaamaan uitgebreid.

Je leert in klas 2 ook boeken lezen, zodat jouw woordenschat groeit. Jij kan zelf een boek kiezen en je leest dit in de les. Ook dompelen wij je onder in de gesproken Duitse taal. In de les luister je naar Duitse documentaires/programma’s, zoals Checker Tobi.

Bis dann!
Sectie Duits

www.openbaarlyceumzeist.nl
030 691 45 18
info@openbaarlyceumzeist.nl