openbaarlyceumzeist.nl

Expressie

Ga naar het expressielokaal
Online op 22/01 vanaf 10:00 uur
Nu online
Was online op 22/01
Wendy Mulderij
Totie Cronie
Hanneke Lanslots

Expressie voor jou, een breed cultureel aanbod…!

Zowel met een havo- als vwo-advies kun je kiezen voor Expressie op het OLZ.
Bij expressie ontdek je heel veel verschillende kunstvormen en technieken, zoals beeldende kunst, muziek , animatie en film. Drie jaar lang krijg je bij Expressie verschillende workshops, soms van gastdocenten, zoals een graffitikunstenaar, een striptekenaar of een filmmaker maar ook vaak van je expressiedocent. Je leert hier dingen die niet in het “gewone” programma van BV, muziek, drama of dans zitten, denk maar aan etsen, animatiefilms en robotdieren maken, of een onalledaags instrument leren bespelen.
Twee keer per jaar hebben we een activiteitenweek waarin we vaak binnen een bepaald thema verschillende workshops organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een musical of voorstelling, een week lang workshops rondom een thema of een groot kunstproject.

We gaan natuurlijk ook wel eens de school uit, naar een voorstelling, museum of maken kunst op locatie. Wij vinden het heel belangrijk en waardevol dat leerlingen op een andere locatie kunst beleven en ervaren.
Moet je al bepaalde dingen kunnen om plaats te kunnen nemen in het expressie profiel?
Nee! Vooral inzet en motivatie zien wij als de belangrijkste eigenschappen!

Wij hechten veel waarde aan een prettige en veilige sfeer in de klas waar jij nieuwe dingen durft te doen en nieuwe talenten leert ontdekken.
Dus, durf jij wel te experimenteren of op de planken te staan, wil je graag nieuwe dingen leren op het gebied van kunst of ben je liever actief met decor en techniek achter de schermen? 
In alle gevallen is Expressie een mooie uitdaging voor jou!
 
•        6 lesuren per week Expressie vakken in de onderbouw
•        Bijzondere workshops zoals fotografie, speksteen bewerken, videoclip maken
•        Kunst en dans als examenvak
•        Voorbereiding op film- dans- of kunstacademie

Expressie op het OLZ
Wat doen we bij expressie?

Beeldende Kunst

Nieuwe media

Theater

Theater

Dans

Muziek

Activiteitenweek