openbaarlyceumzeist.nl

Geschiedenis

Ga naar het geschiedenislokaal
Online op 22/01 vanaf 10:00 uur
Nu online
Was online op 22/01
Raymond Heisen
Nathalie Tessels
Petros Samara
Lucas de Jong

Geschiedenis is zoiets als Harry Potter of als de Hunger Games, met als enig verschil dat het echt gebeurd is

Je leert geschiedenis bij ons op school omdat een beetje kennis van het verleden handig is om het heden te begrijpen. Om een voorbeeld te geven: Nederlanders zijn, meer dan andere volken, gewend over dingen te overleggen. Dat is al eeuwen zo. Het is ontstaan toen we ons land tegen het water moesten verdedigen. Dan is het wel handig om te overleggen en vanouds hebben we daarvoor ook allerlei instellingen: niet alleen voor de polder maar ook voor bijvoorbeeld het bestuur van een stad. Die overlegcultuur is ons altijd goed van pas gekomen en daarom zit ze in ons ingebakken. Als je iets weet van deze geschiedenis, begrijp je waarom politici tegen een muur lopen als ze dit zouden willen veranderen. Geschiedenis kan je helpen fouten te vermijden.

Geschiedenis is belangrijk omdat het zinvol is kennis te maken met andere meningen dan de jouwe. Wij gaan ons onder andere bezig houden met de oude Romeinen, Grieken en Egyptenaren. Die leefden heel lang geleden en de mensen wisten toen beslist minder dan wij. In het oude Athene dachten filosofen na over de vraag of democratie wel zo verstandig was – kunnen mensen die niet veel hebben geleerd, wel meebeslissen over moeilijke onderwerpen?

Wat kan de geschiedenis ons leren?

Als je de geschiedenis kent, kun je beter je eigen mening vormen. Hierdoor kun je je keuzes beter onderbouwen en ontwikkel je je eigen identiteit. Zelfs je eigen familiegeschiedenis laat al zien waar je vandaan komt. Verhalen die je hoort, vertel je zelf weer door. En dát is al geschiedenis. Het doorgeven van verhalen.

Tijdvak 1: tijd van de Jagers en Boeren

Jaartallen: ....tot 3000 V.Chr.

Kenmerkende aspecten:

  • De levenswijze van jager-verzamelaars
  • Het ontstaan van landbouw en dorpen
  • Het ontstaan van de eerste steden

Het eerste tijdvak gaat ook wel over de prehistorie. De prehistorie is ook wel de tijd voordat de mens dingen begon op te schrijven. De prehistorie eindigt met de komst van het schrift. Wel grappig om te weten is dat niet overal op de wereld dat op hetzelfde moment is. Men heeft ontdekt dat het schrift ongeveer 6000 jaar oud is. Wij in Nederland beginnen pas met schrijven op het moment dat de Romeinen ons land veroveren, zij leren ons hoe je moet schrijven. Dit was pas in het jaar 50 V.Chr. dit is dus nog maar 2070 jaar terug.

De mensheid is wel ouder dan 6000 jaar, alles wat wij daarvoor weten van de mens zijn wij te weten gekomen door bronnen. Bronnen zijn bijvoorbeeld skeletten zoals die van Otzi uit die tijd, wapens of manden die zij van riet maakten. Dit zijn allemaal voorbeelden van wat wij noemen ongeschreven bronnen. Als je iets vindt uit de geschiedenis dat opgeschreven is noemen wij dit een geschreven bron. Veel wat wij over dit tijdvak weten komt dus uit ongeschreven bronnen.

De levenswijze van jager-verzamelaars
De eerste menssoort die wij op deze aarde hadden waren jager-verzamelaars. Zij jaagden op dieren en verzamelden vruchten en noten. Bij de jager-verzamelaars was er een rol verdeling: de mannen jaagden en de vrouwen verzamelden en zorgden voor de kinderen. Als je een tijdje in hetzelfde gebied jaagt en verzamelt dan raakt dat gebied op. De jager-verzamelaar leefden daarom niet op een vaste woonplek. Zij waren nomade en trokken van plek naar plek. Deze mensen hadden daarom ook niet zoveel spullen, want als je elke keer moet rond trekken is het niet handig om al die spullen mee te nemen.

Het ontstaan van landbouw en dorpen
Men weet niet precies hoe het komt, maar na verloop van tijd kwamen de mensen er achter dat als je de zaadjes van vruchten en noten in de grond stopt er van zelf weer nieuwe komen. Zo kon je dus je eigen eten kweken. Landbouw noem je dit. Ook kwamen de mensen er achter dat je dieren kon gebruiken voor bijvoorbeeld melk of het trekken van een kar. Veeteelt noem je dit. Deze ontdekkingen veranderde het leven van de mensen enorm. Zij kregen controle op hun eigen eten en hoefden daarom niet meer rond te trekken. Als je niet meer hoeft rond te trekken dan kun je meer spullen bewaren, maar ook een huis bouwen. Vaak deden mensen dit vlak bij elkaar, zodat zij elkaar konden helpen en beschermen. Er ontstonden dorpjes: samenlevingen.

Het ontstaan van de eerste steden
Sommige dorpen werden enorm groot en veranderde in steden. Het voordeel van met ze alle bij elkaar wonen is dat niet iedereen aan landbouw hoeft te doen. Er was namelijk genoeg voedsel. Sommige mensen gingen daarom iets anders doen zoals pottenbakken of timmeren. Zo ontstonden er verschillende beroepen. Diegene met een belangrijk beroep of diegene die het meeste verdiende werden belangrijk in een stad, zij waren de baas. In een stad zijn er daarom ook altijd verschillende tussen de mensen. Om in een grote stad goed te kunnen samenleven waren er regels en wetten nodig, zodat iedereen eerlijk en gelijk behandelt wordt. Deze regels en wetten werden opgeschreven, zodat iedereen dit kon lezen. Daarmee eindigt dus ook de prehistorie, het schrift is gekomen.

Een race door de tijd

Het leven in de tijd van steden en staten