openbaarlyceumzeist.nl

GymnasiumXtra

Ga naar het lokaal van GymnasiumXtra
Online op 16/01 vanaf 10:00 uur
Nu online
Was online op 16/01
Clementine Timmerman
Jeroen Goris
Ruben Kuyper

Je kunt meer en je wilt meer…

Op het gymnasium van het Openbaar Lyceum Zeist komen de 21e eeuw en de Oudheid samen in een divers, uitdagend en actief aanbod. We zien dat leerlingen die voor ons Gymnasium kiezen op de basisschool al sneller door de stof gingen. Bij ons Gymnasium-Xtra ga je ook sneller door de stof: het herhalen doen we minder. Daardoor komt er tijd vrij voor verdieping. Verdieping vind je in de normale vakken, maar ook daarbuiten. Leerlingen op het gymnasium hebben bijvoorbeeld twee eigen, unieke vakken.

Latijn en Grieks

Twee unieke vakken

Op het gymnasium krijg je twee vakken die andere leerlingen niet hebben. Ze zijn uniek voor onze afdeling. Het ene vak heet Gymnasium in Actie (GiA). Bij dit vak staat onderzoek doen centraal. Je krijgt per jaar vier modules over verschillende vakken: bijvoorbeeld techniek, kunst, taal, sport of geschiedenis. Binnen de module krijg je met jouw groepje veel vrijheid voor jullie onderzoek. Het is bij dit vak niet alleen nadenken, maar ook doen: creativiteit, en samenwerking spelen ook een belangrijke rol. Misschien dat jullie je onderzoek ook wel buiten de school willen uitvoeren.
Het andere vak heet De Verrijking (DV). Bij dit vak ontdek je hoe je naar jezelf en naar de wereld om je heen kunt kijken. Je krijgt per leerjaar vier verschillende modules. De modules gaan onder andere over kunst, verhalen, geschiedenis en filosofie. In de ene module ben je creatief bezig, in een andere denk je veel na en in een volgende doe je vooral. We hopen dat dit vak een verrijking voor je zal zijn: je zal jezelf ontwikkelen, je blik verruimen en je horizon verbreden.

Gymnasium In Actie
De Verrijking

Activiteitenweken

Leren doe je in de les, maar ook erbuiten. Twee keer per jaar hebben we een Activiteitenweken. In deze periodes heb je geen les, maar we ondernemen wel van alles, zowel binnen de school als buiten de school, tijdens excursies en projecten.

Geschiedenis

Ons Gymnasium-Xtra bouwt voort op eerdere ervaringen, die opgedaan zijn met het onderwijsconcept ‘De Jonge Onderzoeker’ voor begaafde leerlingen. Het nieuwe programma Gymnasium-Xtra richt zich op een bredere doelgroep en besteedt naast onderzoek ook veel aandacht aan typische gymnasium-vaardigheden zoals kritisch denken, academische vaardigheden en brede ontwikkeling.

In 2018 is het OLZ toegetreden tot de Vereniging Begaafdheids Profiel Scholen (BPS), met de bedoeling uitdagend en verrijkend onderwijs en begeleiding voor meer-en hoogbegaafden op onze school te realiseren. Het programma van Gymnasium Xtra sluit daar natuurlijk prachtig op aan.

Activiteitenweek - praktijkschool

Activiteitenweek - Sonnenborgh

Activiteitenweek - Universiteitsmuseum

De verrijking

Acitiviteitenweek - Goden willen de aandacht

Goden voeren campagne om beschermgod te worden van een stad ofwel om de vacature van Oppergod te vervullen. Filmpjes duren 3,5 minuut en 1 minuut.

Iets voor jou?

  • Je kunt voor het gymnasium op onze school kiezen als je nieuwsgierig bent en als je het leuk vindt om dingen uit te zoeken.
  • Je wilt uitgedaagd worden en niet eindeloos hetzelfde opdrachtje achter elkaar doen.
  • Je interesseert je voor meer dan voor één vak. Je wilt over veel verschillende vakken wat leren.
  • Je vindt het leuk om te lezen en te denken, maar je wilt ook graag doen, bijvoorbeeld dingen maken, uitzoeken, opvoeren of presenteren.
  • Je wilt ook in aanraking komen met creativiteit, sport en kunst.
  • Je wilt een streepje voor hebben bij een vervolgopleiding.

Contact

Neem contact op met de coördinator:
Mw. C. Timmerman
ctimmerman@openbaarlyceumzeist.nl

Grote Gymnasium toneelavond

Latijn en Grieks

Op het gymnasium leer je de taal en de cultuur van de Romeinen en de Grieken.
Latijn en Grieks zijn belangrijke vakken, omdat je door Latijn en Grieks belangrijke dingen leert. Zo leer je talen begrijpen, je leert nauwkeurig te kijken en te werken. Tot slot leer je over andere culturen en mythologie. Daardoor zal je je eigen cultuur beter leren begrijpen. We hebben elk jaar de Grote Gymnasiumtoneelavond: op deze avond voeren alle leerlingen van het Gymnasium met hun klas een toneelstuk op dat gebaseerd is op een mythe.

www.openbaarlyceumzeist.nl
030 691 45 18
info@openbaarlyceumzeist.nl