openbaarlyceumzeist.nl

GymnasiumXtra

Ga naar het lokaal van GymnasiumXtra
Online op 22/01 vanaf 10:00 uur
Nu online
Was online op 22/01
Hanneke Lanslots
Jeroen Goris
Ruben Kuyper

Je kunt meer en je wilt meer…

Met een vwo-advies kun je op het OLZ terecht op het vwo. Maar als je goed kunt leren én je vindt leren leuk, dan is ons GymnasiumXtra echt iets voor jou. Nieuwsgierig zijn, iets onderzoeken, puzzelen, een probleem oplossen, een vraag tot op de bodem uitzoeken, boeken lezen, filosoferen, een proefje doen, creatief zijn met muziek of kunst - past dit bij jou? Dan kun je het beste uit jezelf halen op het gymnasium op het OLZ!

Dit is GymXtra
Latijn en Grieks

En hoe dan?

Met Latijn en Grieks duik je de wereld in van de klassieke oudheid en natuurlijk hoor je mooie verhalen uit de mythologie en de geschiedenis van de Grieken en de Romeinen. Daarnaast ga je je verder ontwikkelen door middels van Xtra-projecten. Hier combineer je denken en doen en maak je excursies om écht te ervaren wat je in de lessen leert. Wil je meer uit jezelf halen? Dan biedt het gymnasium jou veel Xtra's. 

 

Geschiedenis

Ons Gymnasium-Xtra bouwt voort op eerdere ervaringen, die opgedaan zijn met het onderwijsconcept ‘De Jonge Onderzoeker’ voor begaafde leerlingen. Het nieuwe programma Gymnasium-Xtra richt zich op een bredere doelgroep en besteedt naast onderzoek ook veel aandacht aan typische gymnasiumvaardigheden zoals kritisch denken, academische vaardigheden en brede ontwikkeling.

In 2018 is het OLZ toegetreden tot de Vereniging Begaafdheids Profiel Scholen (BPS), met de bedoeling uitdagend en verrijkend onderwijs en begeleiding voor meer-en hoogbegaafden op onze school te realiseren. Het programma van Gymnasium Xtra sluit daar natuurlijk prachtig op aan.

Activiteitenweek - praktijkschool

Activiteitenweek - Sonnenborgh

Activiteitenweek - Universiteitsmuseum

Grote Gymnasium toneelavond

Acitiviteitenweek - Goden willen de aandacht

Goden voeren campagne om beschermgod te worden van een stad ofwel om de vacature van Oppergod te vervullen. Filmpjes duren 3,5 minuut en 1 minuut.

GymnasiumXtra, iets voor jou?

  • Je kunt voor het gymnasium op onze school kiezen als je nieuwsgierig bent en als je het leuk vindt om dingen uit te zoeken.
  • Je wilt uitgedaagd worden en niet eindeloos hetzelfde opdrachtje achter elkaar doen.
  • Je interesseert je voor meer dan voor één vak. Je wilt over veel verschillende vakken wat leren.
  • Je vindt het leuk om te lezen en te denken, maar je wilt ook graag doen, bijvoorbeeld dingen maken, uitzoeken, opvoeren of presenteren.
  • Je wilt ook in aanraking komen met creativiteit, sport en kunst.
  • Je wilt een streepje voor hebben bij een vervolgopleiding.

Contact

Neem contact op met de coördinator:
Mw. H. Lanslots
hlanslots@openbaarlyceumzeist.nl