openbaarlyceumzeist.nl

Meer- of hoogbegaafd?

Meer- of hoogbegaafd - ga in gesprek met onze docenten
Online op 16/01 vanaf 10:00 uur
Nu online
Was online op 16/01
Bart Schoenmaker
Lonneke van Drunen
Sasha Oskam
Teun Nooijen

Nieuwsgierig wat dat inhoudt, de Begaafdheids Profiel School van het OLZ? Dan ben je hier op de goede plaats aanbeland. Je bent snel van begrip en nieuwsgierig, je leest veel en leert makkelijk, je houdt van nadenken en van probleemoplossen, je bent altijd wel te vinden voor een uitdagend project...

Als je als hoogbegaafde bent getest of je volgt nu op de basisschool al voltijds HB-onderwijs kun je ervoor kiezen op het OLZ verder te gaan als BPS-leerling. Wat betekent dat precies voor jou?

Je zit wel in een gewone Havo of VWO-klas, maar je hoeft niet alle lessen te volgen van alle vakken, want die kunnen wel in minder tijd worden gedaan; je gaat in plaats daarvan samen met je eigen HB-coach op zoek naar leuke uitdagende projecten; daarvoor is in de school een speciaal lokaal ingericht door en voor BPS-leerlingen, en dat lokaal heet de Rijke Ruimte.

De resultaten van je projecten mag je twee keer per jaar presenteren aan mede-BPS-ers en soms ook ouders tijdens een presentatiemarkt; en al je opbrengsten kun je opslaan in een portfolio speciaal voor BPS; dat neem je aan het eind van je schoolcarrière mee als plus-document voor je verdere opleiding.

Nog steeds nieuwsgierig? Kijk dan gauw naar het filmpje van Lonneke, onze HB-specialiste; zij gaat verder in op de details van BPS.

FAQ BPS - begaafdheidsprofielschool

Wie mag deelnemen aan het BPS-programma?

Iedereen die hoogbegaafd is getest en/of met succes voltijds hoogbegaafdenonderwijs heeft doorlopen op de basisschool. De leerkracht van de basisschool zal dit doorgeven bij de aanmelding en bespreken in de overdracht. In de loop van het eerste jaar wordt de CBO-screening (pilot) afgenomen. Soms vallen leerlingen hierin op en wordt in overleg besloten om in te stromen bij BPS.

Wie zijn de BPS-coaches? Hoe zijn ze opgeleid?

We hebben 25 BPS-coaches op het OLZ. Dit zijn docenten die affiniteit hebben met meer- en hoogbegaafden en soms zelf hoogbegaafd zijn. Zij hebben een basisopleiding oplossingsgericht coachen gevolgd. Aanvullend worden zij getraind in het coachen van hoogbegaafden door externe deskundigen en de ECHA-specialist hoogbegaafdheid van het OLZ. Meerdere keren per jaar vindt er intervisie plaats onder de coaches.

Hoe is de begeleiding in de Rijke Ruimte georganiseerd?

De Rijke Ruimte is alle dagen geopend. Meerdere uren per dag is een docent aanwezig in de Rijke Ruimte. Andere uren is deze geopend zonder docent. De leerlingen werken dan zelfstandig aan de hand van een eigen werkplan. De coach begeleidt de voortgang in gesprekken op afspraak

Hoe wordt een project opgezet en uitgevoerd binnen BPS-uren?

Samen met de BPS-coach kiest de leerling voor een (onderzoeks)vraag en zet een plan van aanpak op om tot uitvoering over te kunnen gaan.  Elke leerling mag zelf onderzoeksvraag bedenken maar die kan via een docent worden aangereikt; ook de database gevuld met verrijkingsopdrachten is een goede bron. De leerling bepaalt zelf zijn strategie en wordt begeleid in de uitvoering door zijn BPS-coach; niets hoeft, alles kan, de leerling heeft zelf de regie.

Op welke manier wordt verrijkingswerk beoordeeld of verzameld?

Alle BPS-leerlingen hebben een digitaal portfolio, waarin zij alles bijhouden aan verrijking of verdieping. Na verloop van tijd ontstaat er een goed gevuld portfolio, wat zij goed kunnen gebruiken bij het inschrijven op een vervolgopleiding.

Is een BPS-project verplicht?

Nee, BPS-projecten zijn juist de vrije keuze van elke BPS-leerling. Als blijkt dat de leerling meer behoefte heeft aan ondersteuning op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling of studievaardigheden is daar ook alle ruimte voor, uiteraard in overleg met de BPS-coach.

Database verrijking

www.openbaarlyceumzeist.nl
030 691 45 18
info@openbaarlyceumzeist.nl