openbaarlyceumzeist.nl

Wiskunde

Ga naar het wiskundelokaal
Online op 22/01 vanaf 10:00 uur
Nu online
Was online op 22/01
Simone van Balen
Hester Verpaalen
Maarten Jaspar

Iedereen bij ons op school volgt wiskunde en dat is maar goed ook, het is in ieder geval ons favoriete vak. In de onderbouw leg je de basis en oefenen we verder met alles dat je op de basisschool al hebt geleerd.

Wiskunde op het OLZ

We gaan bezig met meetkunde, dit ken je al een beetje vanuit de basisschool met bijvoorbeeld uitslagen van kubussen. Maar nu gaan we ook kijken naar andere ruimtefiguren. Je leert in deze lessen ook omgaan met een passer en een geodriehoek en maakt kennis met de stelling van Pythagoras. Deze stelling blijft vaak hangen, kennen jouw ouders hem nog?

Daarnaast komt er ook veel algebra aan bod, je gaat bijvoorbeeld niet alleen rekenen met cijfers – maar ook met letters! Je leert allemaal vergelijkingen oplossen, kunt rekenen met kansen en legt de basis voor de wiskunde die jij gaat kiezen voor de bovenbouw.

Die keuze is reuze, want naast wiskunde A, B en C bieden we op het Openbaar Lyceum Zeist ook wiskunde D aan. Een keuzevak voor de echte wiskundeliefhebbers. Wie weet ben je dit nu nog niet, maar maken wij jou volgend schooljaar enthousiast?

Wiskundesectie,
Idske, Maarten, Christianne, Hester, Jelle, Milan, René, Robert, Teun, Simone

Planner